Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmphplGydl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

VNPT

VNPT - Tập đoàn Viễn thông - Công nghệ thông tin - Truyền thông và Dịch vụ số hàng đầu Việt Nam – một Tập đoàn kinh tế năng động, chú trọng phát triển những sản phẩm, dịch vụ, giải pháp sáng tạo, đột phá để tiếp tục kiến tạo nên những giá trị đích thực cho cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển vững mạnh của nền kinh tế Việt Nam.

  • hZWXmphplGydl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmdraJxob7Cx
2017

Company Menu

Why VNPT?

VNPT là Tập đoàn hàng đầu Việt Nam cung cấp một hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ Viễn thông – CNTT – Truyền thông và Dịch vụ số chất lượng, đột phá, sáng tạo. Được thành lập từ năm 1945, tới nay VNPT là mái nhà chung của hơn 37,000 “Người VNPT” trải dài khắp 63 tỉnh thành trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, kết nối trực tiếp với hơn 240 quốc gia và trung tâm kinh tế, tài chính trên toàn thế giới.

VNPT là nơi sự khác biệt được khuyến khích và tôn trọng, nơi đam mê được ươm mầm và nuôi dưỡng, nơi “Người VNPT” được là chính mình để thỏa sức sáng tạo và phát triển sự nghiệp.Inside review about VNPT

5.0
2 reviews
100%
employees recommend this company to friends

VNPT - Recent Updates

hZWXmphplGydl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZOnw9HQvafTz9bFntqQxc_OtcnWoKjPpdWk31hr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9haGqFmZmmnqmc1pyb13ymxZydnsmHn9SempyI1JHTmtHWhJ7FoGNv4aSgY5dwUtqZ1pydrMWWqZyYW3Chc2WbYGNomnFtYmZsZJpqZpdhctdyZWGch8XW2MzR2MOR1qLIhZ3MnplnZZhpnWudZmGfaZxsaGuXcLGw
Lazy Load...